stránky Tělocvičné jednoty Sokol Pouchov

Nábory

informace o náboru do oddílu softballu
 
informace o náboru do oddílu volejbalu

Partneři

podrobnosti o našich partnerech

počítadlo

Sokolská všestrannost

Rodiče a děti (2-4 roky), Předškolní žactvo (4-6 let) a Mladší žactvo (6-9 let) - s plánovaným zprovozněním nové tělocvičny v lednu 2022 plánujeme otevření uvedených cvičení!

Rozpis cvičení na rok 2021/22
(do otevření nové tělocvičny cca v lednu 2022)

Zahájení cvičebního roku v pondělí 6.9. (joga v úterý 14.9.)

Pro cvičení platí následující pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

 • Dle mimořádného opatření platného od 1.8.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (viz níže)
 • Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit.
 • V případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru !

Bod I/16 – Pravidla pro vstup do provozovny - platí jedno z následujících

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory, 9:30-10:30, místo CZP, cvičitelka Zdena Machková
Zdravotní cvičení s prvky pilates, 18:30-19:30, místo ZŠ, cvičitelky Blanka Wagnerová a Radka Pruknerová

úterý
Joga, 17:00-18:00, místo CZP, cvičitelka Jana Szanyi

čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory, 9:30-10:30, místo CZP, cvičitelka Zdena Machková
Joga, 17:00-18:00, místo CZP, cvičitelka Jana Szanyi
Zdravotní cvičení, 17:30-18:30, místo ZŠ, cvičitelka Radka Pruknerová
Spirální stabilizace - cvičení s lany proti bolesti zad, 17:30-18:30, místo ZŠ, cvičitelka Blanka Wagnerová
Bodystyling - cvičení na spalování tuků, 18:30-19:30, místo ZŠ, cvičitelka Blanka Wagnerová

Pozn.: Kapacita cvičení v CZP je omezena na cca 50 cvičenek.

Zkratky:
CZP = Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Věkoše (bývalá škola)
ZŠ = tělocvična ZŠ Pouchov, vchod zezadu

Příspěvky na školní rok 2021/22

 • základní = 1.100,- (I.pol. 500,- a II.pol. 600,-)
 • snížené = 800,- (I.pol. 350,- a II.pol. 450,-)
 • stávající aktivní členové (tj. ti, kteří měli zaplacený cvičební rok 2020/21) NEPLATÍ za I.pol., jedná se o kompenzaci za loňský covid-ový rok
 • pozn. příspěvky pro II.pol. jsou včetně oddílového příspěvku ve výši 100,-

XHTML 1.0 , CSS |  © MMII-MMXXI mk