stránky Tělocvičné jednoty Sokol Pouchov

Nábory

informace o náboru do oddílu softballu
 
informace o náboru do oddílu volejbalu

Partneři

podrobnosti o našich partnerech

počítadlo

 

loga partnerů      loga partnerů      loga partnerů
 
loga partnerů  
 
Město Hradec Králové podporuje naše aktivity prostřednictvím grantů na sportovní činnost mládeže, pronájem sportovišť a údržbu.
 
 

logo partnera  
Královéhradecký kraj podporuje v rámci programu Podpora pravidelné celoroční organizované sportovní činnosti dětí a mládeže včetně rozvoje talentů a osob se zdravotním postižením, podpora vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů činnost mládeže oddílů softballu a volejbalu.
 

loga partnerů  
 
Národní sportovní agentura podporuje sportovní činnost mládeže v naší jednotě prostřednictvím programu Můj klub.
 
 

XHTML 1.0 , CSS |  © MMII-MMXXI mk